Asaf Halet, Türk Edebiyatının garip şairlerden. Garip Akımının içine dâhil edilmeye uğraşılsa da bence bu akıma bir hayli uzak; teorik olarak değil ama aslen garip bir şair. İdris Ekinci’nin tabiriyle Cins Şiirin tam anlamıyla içini dolduran müstakil şiirler yazmış. Mistik, sembolik ve derin bir dünyaya yazdığı şiirler, hemen içine çekmişti beni. Birçok şiiri için aynısını söyleyebilirim fakat özellikle “şehir”, “tahtadan yaptığım adam”, “adımlar”, “içimden” ve “ibrâhim” hemen okunup geçilecek şiirler değil.

Şiiri, kelimelerden oluşan büyük bir kelime olarak tarif etmesi; şiire verdiği kıymeti ve üzerinde ince bir hassasiyetle çalıştığını doğruluyor. Asaf Halet’in şiirlerinden ne bir kelime çıkarabilir ne de şiirlerine yeni bir kelime ekleyebilirsiniz. Şiirin hem suret hem de mana olarak bozulduğu hemen farkedilir. Bu yüzden Asaf Halet, iddiasını tutturmuş bir şairdir diyebiliriz. “İbrahim”, bunu kanıtlayan bir şiir.

İBRÂHÎM

ibrâhîm
içimdeki putları devir
elindeki baltayla
kırılan putların yerine
yenilerini koyan kim

güneş buzdan evimi yıktı
koca buzlar düştü
putların boyunları kırıldı
ibrâhîm
güneşi evime sokan kim

asma bahçelerinde dolaşan güzelleri
buhtunnasır put yaptı
ben ki zamansız bahçeleri kucakladım
güzeller bende kaldı
ibrâhîm
gönlümü put sanıp da kıran kim


Hz. İbrahim, putları kırdı ve sonra baltayı en büyük putun boynuna astı. Bunu kim yaptı diyenlere boynunda baltanın asılı olduğu putu işaret etti. Kıssanın devamını biliyorsunuz. Ama farketmediğimiz o putların Hz. İbrahim’in baltasıyla son bulmadığı. İnsanlar yüzyıllardır put yapmaya devam ettiler, ediyorlar. Metayı putlaştırdılar, sermayeyi putlaştırdılar, makamı putlaştırdılar, bedeni putlaştırdılar… Hâsılı, Hz. İbrahim’in kırdığı putların yerine yeniden dikilen milyonlarca put boyunları kırılmadan içimizde kaldı durdu. Sadece şekil olarak değişen putlar, bugüne kadar nicelerinin imanını elinden aldı.

Şu’arâ Suresi’nin 69-89. ayeti kerimelerine Erhan Mete’nin tilavetiyle kulak kesilip Hz. İbrahim’in duasına âmin diyelim.

Mustafa Melih Erdoğan