“Pasaportsuz Türk” kitabı Aziz Mahmut Öncel’in ilk şiir kitabı. Bilhassa iki binli yıllarla birlikte Türk şiirinde uğultuya dönüşen huzursuz, depresif, konuşkan, geveze sesin çok uzağında gümrah, mütevekkil, kişisel ve toplumsal endişelerin dua diliyle sükûn bulduğu daha uzun soluklu şiirlere gebe olan bir seyri takip ediyor kitaptaki şiirler. “Pasaportsuz Türk” kitabının gerilim noktasını, şairin yakaladığı ses tonuyla Türk şiirinin arayışları arasındaki intıbakı temin etmek oluşturuyor. Aziz Mahmut Öncel, şiirini kurarken dış dünyaya yönelen mısralarını duayla ve iç dünyaya yönelen mısralarını tövbeyle düzene sokuyor. Kitap, şairin hayat, ölüm, nefs, dünya, kadın, siyaset, Türkiye gibi anahtar kelimeler etrafında toplanan meselelerini Türk şiirinin sinir uçlarına oturtan bir serüveni başlatıyor.