Mustafa Melih Erdoğan’ın ilk şiir kitabı olan “Hangi Anahtar?” Ebabil Yayınları’nın şiir serisinden çıkıyor. Bu kitapla şairin, modern Türk şiirinin birikimini bünyesinde başarıyla hazmettiği görülüyor. Şair, kendisinden önceki şiirle irtibatını atıflar ve şairlerle diyalog kurma yoluyla sağlamıyor. Özellikle son dönemde, İkinci Yeni’yi bir mazmunlar ve atıflar deposuna çevirme hatasına düşmek
ten kendini koruyan şair, kendi dünyasını beraber yaşadığı insanların dünyasıyla bitiştirme konusunda başarı sağlıyor. Bir içdeniz olarak açılan şiirler, gündelik hayatın unsurlarını malzemeleştirmeden onun ruhuna erişmede özel bir yere sahip. “ezilmişim terlik altlarında” mısraın kurulurken gündelik gerçeklik, hayatın bütününe dair yaşanan durumu örselemeden şiirin sınırları içinde yerini alabiliyor.