Şair İrfan Dağ, “Paslı Çiçek” isimli ilk şiir kitabıyla 2010’ların başından itibaren ortaya koyduğu şiiri tebyiz ediyor. Bugünün Türkiye’sinde kendi varlığını konumlandırma gayreti, şahsiyetini ve tavrını tebarüz ettirip başta devlet olmak üzere çarptığı/çarpıştığı her şeye karşı mevzisini Türkçenin, şiirin göbeğine kuruyor. “Paslı Çiçek”teki şiir, Türk insanının aktüel endişeleri için kahırlı ama yeise düşmeyen bir dille, ahlakî ton tutturma gayretinde. Şiirlerin ithafları, göndermeleri, mısralarının uzunluğu, diyaloga girme çabaları şairin muhatap bulma çabalarının biçimsel, teknik ifadeleri olarak beliriyor. “Paslı Çiçek”te soluk alıp veren insanın dikkati, sosyal hayatın içerisinde tezahür eden problemlerin devlet, gündelik hayat, teknoloji ve modern şehirlerdeki görünümlerine yöneliyor. Bu şiirler, oldukça şahsî bir yerden kalkarak dilin klişelerini, kalıplarının ötesinde bir yerde yani şiire mahsus sahada buluşmayı öneriyor ve iki insan arasında kurulabilecek rabıtanın imkânını arıyor.