Ahmet Emerce Sanatın seyri içinde ele alınacak bir ürün olarak şiir, fırsatlar koalisyonu halinde şairinin ellerinden ya tutar ve onu tıpış tıpış varacağı menzile yürütür ya yine tutar ve yarı yolda bırakır. Menzile varmayı veya yolda kalmayı tercih etmek şairin meziyetine kalmıştır artık. Tek başına…