“Galebe çalan şiirin kendisiydi. Türk vatanı böyle doğdu.” [1] Doğmasaydı lanet olasıca diyenlerin hazırlık yaptığı hatta bunu topluca diyebilme özgürlüğü ilan edilirse bunu müzikli bir koro biçiminde yerine getirebilmek için orkestra hazırlıklarının da yapıldığı topraklarda yaşıyoruz. Bu orkestranın hazırlanma faaliyetleri insan dünyaya indiğinde başlamış ve…